Skötseln av Swenor rullskidor är mycket enkel

Man skall endast hålla skidorna rena och torra. Efter åkning i blött före skall skidan helst tvättas av men viktigast är att se till att de snarast torkar helst i ett varmt rum eller på varmt golv. Förvara rullskidorna i rumstemperatur när de inte används.

Lagren i Swenor rullskidor är förseglade kvalitetslager. De kräver ingen olja eller fett. Använd ej rostlösningsmedel som t.ex WD40, 5-56 och liknande. Det driver ut fettet ur lagren.

Ceramiske lagren måste alltids vära rengjorda och oljade.